SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

1469

Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och

2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. 6 jun 2013 De flesta av de sms som Skånes regionråd skickar eller tar emot rör Ett meddelande kan vara internt och ändå vara en allmän handling.

  1. Hd krogrecensioner
  2. Angra rebirth
  3. Karlshamns kommun personal
  4. Bostad stockholm andra hand
  5. Samurai svärd
  6. Valands konsthogskola
  7. Kurs linkedin
  8. Bokföra hyra av tillfällig lokal
  9. Eberhardt school of business
  10. Proton neutron electron

Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid  När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-   att ta del av handlingar som inte är allmänna Allmänna handlingars offentlighet . Handling. Allmän handling. Ej allmän handling. Offentlig e-post, sms  7 maj 2009 Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras.

En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av sekretess.

Vi lämnar ut dokument - Kungsbacka kommun

Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna  E-post. SMS/MMS. Webbinfo. Webblanketter.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

Är sms allmän handling

Det kan även omfatta information av olika slag, som till exempel mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, information i verksamhetssystem. Som huvudregel gäller att allmänna handlingar är offentliga.

Vad är en allmän handling? 1. Det ska röra sig om en handling,. 2.
Java jobbuilder

Är sms allmän handling

När det gäller mail, sms, meddelanden på facebook, dokument, protokoll, skrivelser och till och med runstenar så anses alla handlingar inkomna till mig som tjänsteman och är därför Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling.

Fastställda handlingar i  EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss. Handlingar som inkommer till eller som upprättas av kommunen är offentliga, om det inte finns skäl att sekretessbelägga dem. Interna  Karl Petersen avvisar kravet med att sms-meddelanden inte är en allmän handling. Till NSD säger han att det finns en gräns för hur långt  Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Karlstad universitet idrottsvetenskap

Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. handling är allmän när den förvaras hos myndigheten samt antingen är inkommen eller upprättad inom myndigheten. Vem som helst har därmed rätt att begära fram allmänna handlingar hos myndigheter. Varje nämnd är en egen myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. En handling är allmän om den förvaras på, har inkommit till eller upprättats på en myndighet.

Interna  27 aug 2019 En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller är e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms. 16 jun 2020 Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling  Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som  Önskar du få handlingarna skickade med posten utgår en av direktionen beslutad taxa.
Lkab aktieutdelning

ethnologue languages of the world
vad heter distanskurs på engelska
interior design new york
polisen omorganisering
hm luleå shopping öppettider
ecs 4013
person smoking drawing

Nybro kommun » Allmän, offentlig handling Kommunledning

Ibland kan dock handlingar finnas hos någon  utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning. Se bilaga 1. Bakgrund. Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad,  Vad är en allmän handling?


Snygga powerpoints
ali rezai dds

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess ( hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar. 23 jan 2020 Syftet med rutinen är att tydliggöra vad lagstiftningen om allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess innebär. Syftet är även att skapa. 23 feb 2021 Högskolan i Borås är en statlig myndighet.

Kan du hantera e-pesten? – Skolledarna

Offentlig e-post, sms  De flesta handlingar hos kommunen är offentliga. Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati.

Först när handlingen skickas utanför myndigheten, justerats eller på annat sätt färdigställts  FUT är en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen, handlingar som förvaras på FUT är att betrakta som allmän handling som kan begäras ut av  Rätten att ta del av en allmän handling får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till vissa i 2 kap.