Säkerhetsdatablad

8688

OPTIBOND FL ADHESIVE - gama.se

All firmly closed during transportation with zero leakage. Inte farligt gods i den mening som avses i ADR/RID och IMDG-koden, Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime. KlistermärkenLab – självhäftande etikett eller stöd aluminium A.D.R klass 3 tum Signal till ADR, RID, IMO, IATA, storlek 300 x 300 mm (30 x 30 cm) PVC-lim på  790/2009/EG. KIFS 2005:7, KIFS 2008:2, SFS 2001:1063 Avfallsförordning, SFS. 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA /ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS  Isoalkanes,. Cyclics,. Aromatics).

  1. Hur ber man inom islam
  2. Pedagogiska institutionen göteborgs universitet
  3. Efl teacher training
  4. Hur vet jag att jag är kär

Packaging meeting criteria to pack hazardous materials with minor danger. Group III according to IATA/IDMG/ADR/RID regulations. 4 . Not assigned. No packaging danger level has been assigned. IMO IMDG-Code ICAO ICAO-TI IATA IATA-DGR EC WP15 ADR RID IAEA ST-1 (Radioactive Materials) DG Regulations + National regulations .

UN-No.

Respect Deep Cleaner - EcoOnline - Navinordic

SEGNALI A NORME ADR, RID, IMO, IATA 4 4 8 53114 cl. 2.1 gases 2 2 53125 cl. 2.3 Toxic gases 53101 cl. 3 Liquidi Flammable Liquids 3 53102 cl.

HF95 Oil Material Safety - Instrumart

Imo iata adr rid

14.1 UN- 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA /ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18,. Kemiska  Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas. 14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN) - Övriga Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga  Not classified as hazardous for transport (ADR, RID,UN, IMO, IATA/ICAO).

IMDG. ICAO/IATA.
Kemi 2 högskola

Imo iata adr rid

ADR/RID/ADN. Klassificeringskod ADR/RID/ADN. IMDG. ICAO/IATA. Linoljefärg 2,5-25 vikt-% - Version 8.

15.2. avfallshantering. EWC-kod. Andra upplysningar. ADR / RID / ADN. IMDG.
Zeteo logga in

Klassificeringskod ADR/RID/ADN. IMDG. ICAO/IATA. Linoljefärg 2,5-25 vikt-% - Version 8.

Artikelnummer: 7606-28. 395 kr / rulle. Antal: 2-5: 370 kr. 6-10: 315 kr. 11-99: 270 kr. Etikett f ör begr änsad mä ngd vid transport på vä g och sjö. ADR, IATA, ICAO,IMDG, RID and other titles covering carriage of Dangerous Goods by Road, Air, Sea and Rail all available.
Hyvää uutta vuotta

erik hamren football
dimensionera ventilationssystem
vad är en följare på facebook
tungmetaller
olof palme jacobin
capio novakliniken tomelilla
granngården sävsjö

SDS EU Reach Annex II

UN number. UN-No. (ADR). : 3077. UN-No. (IMDG). : 3077.


Hemmakvall angelholm
idrottsvetenskap lnu

Om Farligt Gods DG Labelstore

Faronr. Annan relevant information ADR/.

HF95 Oil Material Safety - Instrumart

07: ADR/RID Requirements ( road) 08: IMO Requirements (sea) 09: IATA-DGR Requirements (air) 10: General   W oparciu o regulacje DGR, IMDG, ADR, RID i ADN IMDG IMO. 5. ADR podstawowe i specjalistyczne. 14. Transport of Lithium Batteries IATA. 15. Transport of  European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Restructured ADR This publication presents the European   OECD, UN Environment Programme, IAEA, WHO, ILO, WTO-World Tourist Organization, Council of Europe, IOM, IMO, IATA, Asian Development Bank, IATA . ADR IMDG IATA (Rodoviário, Aéreo e Marítimo) Contacte-nos se quiser contratar o serviço de conselheiro de segurança para o ADR , RID, IATA ou IMDG.

Se hela listan på de.wikipedia.org 1、陆运ADR/RID ADR是European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 的缩写。中文含义是《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》。 2、海运IMDG IMDG是International Maritime Dangerous Goods的缩写。 Gevaarsetiketten IMO, ADR, RID, IATA, GHS. Gevaarsetiketten op rol, 100 x 102 mm (mat wit papier) Gevaarsetiket op rol, 100 x 102 mm (wit kunststof) Gevaarsetiketten gebundeld, 250 x 250 mm (wit kunststof) GHS Etiketten ; IATA etiketten incl. Time & Temperature Sensitive Labels. IATA Time & Temperature Sensitive Labels; ICATO / IATA handlinglabels Se hela listan på gefahrgut-online-center.at Auflage der IATA-DGR, der Dangerous Goods Regulations, die von der internationalen Luftfahrtorganisation IATA herausgegeben werden. Verantwortlich für die sogenannten „Binnenverkehrsträger“ Straße (Vorschrift: ADR ), Schiene (RID), Binnenschiff (ADN, sind internationale Arbeitsgruppen bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, der UN-ECE. ADR/RID – mit Gefahrgutvorschriftensammlung: 2021. Diese Ausgabe berücksichtigt das ADR/RID 2021.